Megtartotta beszámoló és tisztújító küldöttgyűlését a MEBSZ

Megtartotta beszámoló és tisztújító küldöttgyűlését a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége

Március 18-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hungária körúti campusának éppen azon a napon Prof Dr. M. Szabó Miklós ny. altábornagy (akadémikus, egyetemalapító rektor, a MEBSZ tiszteletbeli tagja) nevét felvevő dísztermében került sor a tisztújító küldöttgyűlésre.

A rendezvényt megtisztelt jelenlétével – többek között – Hazuga Károly ny. altábornagy, a BEOSZ elnöke, dr. Tömösváry Zsigmond ny. dandártábornok a Felderítők Társasága elnöke, Győri Péter ezredes a HM Társadalmi Kapcsolatok és Életpálya Menedzsment Főosztály vezetője, Hajnal István ezredes az MH 24. Bornemissza Gergely Felederítő ezred parancsnoka, Gál István ny. ezredes a Magyar Veterán Repülők Szövetségének elnöke és Kulcsár Gábor a Zrínyi Kht. ügyvezető igazgatója.

A küldöttgyűlés a Magyar Takarodó hangjai mellett adózott az elmúlt évben az „égi kötelékhez” csatlakozott bajtársak emlékének, többek között: Budai Jenő ny. ezredes, a MEBSZ alapító tagja, Furkó Kálmán, Fritz Sándor és Köpöczi József ny. ezredesek, Kiss Antal ny. őrnagy és Mészárovics György ny. törzszászlós.

Dr. Boldizsár Gábor ezredes, a MEBSZ elnöke nem csak 2021-ről, hanem a négy évet felölelő időszakról adott áttekintést, melyet egy-egy kulcsmondattal jellemzett:

 • 2018: 100 éves a magyar ejtőernyőzés. 100 éves programsorozatban március 23-án két városban négy eseményt szerveztek, köztük egy kétnyelvű, e 100 évet feldolgozó színes-képes könyv bemutatását, amelyet a MEBSZ tagjai készítettek. Augusztusban sor került az UEP Nemzetközi Ejtőernyős Célbaugró Versenyre és októberben az UEP éves kongresszusára is. Mindkét rendezvényt a MEBSZ szervezte, mivel ebben az évben a MEBSZ látta el a 12 ország mintegy 50000 veteránját tömörítő Európai Ejtőernyős Unió (UEP) soros elnökségét.
 • 2019: Utolsó „békeév”. A MEBSZ elnöke missziós külszolgálaton tartózkodott, távollétében Keresztúri László ny. ezredes látta el az elnöki feladatokat. Az ejtőernyősök napi rendezvényeken és a bálon, valamint az éves UEP Nemzetközi Ejtőernyős Célbaugró Verseny részt vett a MEBSZ. Sajnos az UEP éves Kongresszus elmaradt.
 • 2020: COVID. A világméretű járvány elleni védekezés rendszabályai szinte lehetetlenné tették a hagyományos megemlékezések, összejövetelek, népszerűsítő munka végzését. Új módszereket dolgoztak ki, alkalmazták a videókonferencia adta lehetőségeket, megemlékezéseiket pedig térben és időben elkülönülve, feszes szervezéssel és végrehajtással végezték. Az UEP sem ejtőernyős versenyt, sem kongresszust nem tudott tartani. Örömhír viszont, hogy a Szegedi Tagszervezet hathatós támogatásával a Honvédelmi Sportszövetség 30 év után nagy létszámú ifjúsági ejtőernyős kiképzést és ugrásokat hajtott végre. Szintén örömhír, hogy megalakult az azóta is bővülő Kecskeméti Tagszervezetünk.
 • 2021: MEBSZ 30 éves. A jubileumi megemlékezés keretében 09.04-én ünnepséget szerveztek, amelyen feldolgozták az elmúlt 30 év történéseit és az újonnan alapított Jubileumi Érdem- és Emlékérmeket adtak át kiemelt munkát végző tagjaik, támogatóik, együttműködőik részére.

Az elmúlt évben végzett tevékenységről részletesebben szólva két nagy periódust lehetett megkülönböztetni: a járvány elleni védekezés szigorú szabályai szerint megtartott szűkkörű megemlékezések és az enyhítések utáni időszakban szervezett rendezvények. Ebben az időszakban a kibővített elnökségi ülések is videokonferencia formában zajlottak. Az elsőbe tartoztak az ejtőernyős fegyvernemi napon, és az 1941. április 12-i repülő/ejtőernyős tragédia 80. évfordulóján tartott koszorúzások. A COVID elleni védekezés nemzetközi és nemzeti szabályozásai miatt a 12 országot tömörítő Európai Ejtőernyős Szövetség (UEP) rendes évi ejtőernyős célbaugró csapatversenye és kongresszusa is elmaradt. Az UEP rendhagyó módon, görög kezdeményezésre tartott egy videókonferenciát májusban. Ugyanakkor a Covid időszak alatt volt idő újra gondolni és új alapokra helyezni a MEBSZ weboldalát,
melyet ma már megújult arculattal olvashat a tagság.

A COVID elleni védekezés enyhítése után: (a teljesség igénye nélkül):

 • A második világháború során az Ipoly-Garam menti harcokban elesett ejtőernyős katonákra emlékező rendezvény, kiállítás és konferencia szervezése és lebonyolítása, sírjának/emléktábláinak megkoszorúzása. Letkésen és Ipolyszalkán júliusban.
 • Szenes Hanna 2. világháborús ejtőernyős mártír emlékére Budapesten emlékülés és ugrás a budaörsi repülőtéren.
 • A 62. Ejtőernyős Zászlóalj Hagyományőrző rendezvény megszervezése és lebonyolítása Székesfehérváron, augusztusban.
 • A Honvédelmi Sportszövetséggel együttműködve a „generációk ugrása” esemény megszervezése Szolnokon, augusztusban.
 • Társrendezői voltunka a XXIII. MEBSZ-MATASZ Kupa Nemzetközi Célbaugró versenynek Szegeden szeptemberben.
 • a Honvédelmi Sportszövetség finanszírozásában részt vettünk az NKE lövész és felderítő szakos hallgatóinak ejtőernyős kiképzésében, valamint 20 fő egyetemi hallgató szolnoki ejtőernyős táboroztatásában.
 • Ejtőernyős Bajtársainkért Alapítvány ejtőernyős találkozója Budakalászon szeptemberben.
 • az első ejtőernyős alakulat emléktáblájának megkoszorúzása a HIM udvarán októberben.
 • a Budapest környéki harcokban elesett ejtőernyősök katonák sírjának/emlékoszlopának megkoszorúzása Isaszegen novemberben.

A MEBSZ kiemelt rendezvénye volt a 2021 szeptember 4-én Szolnokon megtartott 30 éves jubileumi ünnepség, amelyen bajtársaink mellett a velünk együttműködő társadalmi szervezetek, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség megjelent felsővezetői, valamint meghívott vendégeink vettek részt. A rendezvényen a MEBSZ a Magyar Honvédség Parancsnokától és a BEOSZ elnökétől is zászlószalagot kapott. A színvonala, egész napos rendezvényen kerültek átadásra a 30 éves munkát elismerő, e célra alapított érdem- és emlékérmek is.

A BEOSZ pályázatokon nyert anyagi továbbá erkölcsi támogatásával rendezvényeink és megemlékezéseink színvonalát, az emlékhelyeink nyilvántartásba vételének és archiválásának lehetőségét jelentősen segítette. A kapott támogatások – ejtőernyős emléktábla, szórólap készítés, a MEBSZ 30 jubileumi rendezvény támogatás, az ejtőernyős emlékhelyek adatainak rögzítése jelentősen növelte hatékonyságunkat és a vállalható feladataink mennyiségét is.

A 2022-es évre tervezett kiemelet feladatok:

 • a 70 éve kivégzett Kiss Zoltán posztumusz alezredesről a HM támogatásával kisfilmet készíteni és alkalomhoz illő bemutatása,
 • május 5-én megemlékezni a 60 éve történt magyar ejtőernyős magassági rekordugrásról (egyéni és csoportos 8070 méterről),
 • csapatot delegálni az UEP portugáliai veterán ejtőernyős versenyre,
 • szurkolóként részt venni a 2022 évi Katonai Ejtőernyős Világbajnokságon Ausztriában,
 • „leszármazotti találkozót és emlékkiállítást” szervezni a magyar katonai ejtőernyőzés hőskorának utódai számára,
 • a Ludovikán végzett ejtőernyős tisztek életútjáról tematikus kiállítást szervezni a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a „Ludovikás életutak” program keretében.

A MEBSZ-et támogató hathatós munkájáért Hazuga Károly ny. altábornagy és Dr. Orosz Zoltán ny. altábornagy, Tömösváry Zsigmond ny. dandártábornok a MEBSZ 30 jubileumi érdemérmet vehette át. Ugyanezen elismerésben részesült Mile Endre ny. ezredes, aki a MEBSZ egyik alapító tagja volt.  Többen részesültek elismerésben, a MEBSZ tagjai közül pedig azok, akik kiemelkedő munkát végeztek.

Gál István ny. ezredes a Magyar Veterán Repülők Szövetsége nevében emlékszalagot adományozott és kötött a MEBSZ zászlajára.

A Küldöttgyűlésen került sor a Magyar Közelharc és Kézitusa Szövetséggel az együttműködési megállapodás aláírására.

Tekintettel arra, hogy a MEBSZ elnökségének négyéves mandátuma lejárt, így új elnökség megválasztására került sor, de ezt megelőzően a MEBSZ tagsága emléktárggyal köszönte meg Dr. Boldizsár Gábor ezredes elnök és Keresztúri László alelnök tevékenységét.
Dr. Boldizsár Gábor ezredes és Cseklán István alezredes és újjáválasztásra került, míg új alelnök dr. Sipos István ny. r. ezredes lett.

 

Dr. Boldizsár Gábor
ezredes
MEBSZ elnöke

Fotók: Fehér Miklós és Nagy László

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*