Tisztségviselők

A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségének
Tisztségviselői

A MEBSZ elnöke
Molnár Zsolt ezredes

A MEBSZ alelnöke
Dr. Sipos István nyá. r. ezredes

A MEBSZ alelnöke
Cseklán István alezredes

A MEBSZ Tanácsadó Testületének elnöke
Dr. habil. Boda József nyá. nb. vezérőrnagy

A Kegyeleti Bizottság elnöke
Gáll Gábor

A Felügyelő Bizottság elnöke
Pusztaházi István.