Tisztségviselők

A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségének
Tisztségviselői

A MEBSZ elnöke
Dr. Boldizsár Gábor ezredes phd.

A MEBSZ alelnöke
Kereszturi László nyá. ezredes

A MEBSZ alelnöke
Cseklán István alezredes

A MEBSZ Tanácsadó Testületének elnöke
Dr. habil. Boda József nyá. nb. vezérőrnagy

A Kegyeleti Bizottság elnöke
Gáll Gábor