Bemutatkozás

MAGYAR EJTŐERNYŐSÖK BAJTÁRSI SZÖVETSÉGE

Fellowship Association of Hungarian Parachutists

Adószám: 181 82147-1-43

Egyesület neve: Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége
Alapítás éve: 1991
Egyesület székhelye: 1126, Budapest, Böszörményi út 21.
Egyesület működési formája: egyesület
Egyesület honlapja: www.mebsz.hu
Az Egyesület elektronikus levélcíme: mebsz.iroda@gmail.com
Az egyesület képviselői:
Elnök: Dr. Boldizsár Gábor ezredes, +36308150516, boldizsar.gabor@uni-nke.hu
Alelnökök: Keresztúri László nyá. ezredes, Cseklán István alezredes
Titkár: Barabás Pálné
Taglétszám: mintegy 300 fő
Élő alapító tagok: Juhász József nyá. ezredes – 91 éves, dr. Bánki Imre nyá. ezredes – 79 éves, Gajdán Miklós nyá. ezredes – 89 éves, Simon László nyá. alezredes – 77 éves.

Egyesület logója/címere:

 

A MEBSZ fő céljai, tevékenységi területei és partnerei:

A nemzeti katonai- és sport ejtőernyős hagyományok ápolása. (A bajtársiasságon alapuló összetartozás érzésének fenntartása, elmélyítése. Hagyományápoló kulturális és sport rendezvények lebonyolítása, illetve azok szervezésében való közreműködés)

A katonai és sport ejtőernyőzés magyarországi történetének kutatása, feldolgozása. (Az ejtőernyőzés írott és tárgyi emlékeinek gyűjtése, megóvása. A kutatási eredmények rendszerezése, megjelenítése és közreadása írott, vagy elektronikus formában, kiállítás révén.)

Ejtőernyős sporttevékenység.

Információ-szolgáltatás, tanácsadás és szakanyagok készítése.

Nemzetközi kapcsolatokon keresztül támogatni az euro-atlanti integrációt.

A Szövetség érdekeinek megvalósítása szempontjából legfontosabb partnereink az U.E.P., az ejtőernyőzést folytató katonai alakulatok, a Honvédelmi Sportszövetség, a BEOSZ, a MATASZ, a Felderítők Társasága, a Magyar Ejtőernyős Szövetség és különböző civil, hagyományőrző szervezetek.

Jelenleg országszerte 13 tagszervezettel rendelkezünk, nem csak a jelentős „katonavárosokban” úgy, mint Szolnok, Székesfehérvár, Kecskemét, Tata, Győr, Veszprém, Pápa.

Történelmünk

1989. december 2-án, a budapesti Pénzügyőr Klubban gyűltek össze az ejtőernyős generációk képviselői, hogy megalapítsák a Magyar Veterán Ejtőernyősök Szövetségét (MVESZ). Már a megalakulással egy időben felmerült az igény egy általánosabb, nyitottabb ejtőernyős társadalmi szervezet alapítására, amely nemcsak azokat fogadná be, akik korábban katonák voltak – a veteránokat -, hanem a még aktív szolgálatot teljesítőket is, valamint a polgári ejtőernyős klubokban sportolókat, szimpatizánsokat. Ennek jegyében átalakításra került az alapszabály, és egy közgyűléssel egybekötött országos ejtőernyős találkozó előkészítése. Erre 1991. április 13-án Veszprémben került sor. A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségét (MEBSZ) a Fővárosi Bíróság 4001–es számon bejegyezte.

A MEBSZ egyik kiemelt feladatának az ejtőernyős hagyományok ápolását tartja. Ennek érdekében már 1996-ban sor került a Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HIM) falán egy emléktábla felavatására az 1. Ejtőernyős Zászlóalj előtt tisztelegve.

Folyamatos célkitűzés volt, hogy a bajtársi összejöveteleken, látogatásokon, a fiatalokkal és a társadalom más rétegeivel való találkozókon népszerűsítésre kerüljön a bátrak sportja, az ejtőernyőzés. A szövetség segítséget nyújtott a magyar ejtőernyőzés történetének hiteles bemutatásához. Még 2002-ben a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen (ZMNE) egy, a magyar ejtőernyőzés történetével foglalkozó sikeres konferenciát szervezett a MEBSZ:

2004-ben a MEBSZ elnökségének kezdeményezésére a Honvéd Vezérkar Főnöke. dr, Szenes Zoltán altbgy. március 23-át az ejtőernyős fegyvernem napjává nyilvánította, amelyet azóta is közösen ünnepünk meg minden évben az ejtőernyőzést folytató katonai alakulatokkal.

2005-ben az Európai Ejtőernyős Szövetség (U. E. P.) meghívására a MEBSZ közgyűlésének felhatalmazása alapján csatlakoztunk a szervezethez, amelyre hivatalosan az U. E. P. az évi franciaországi kongresszusán került sor.

2009-ben és 2018-ban (a magyar ejtőernyőzés centenáriumán) a U. E. P. soros elnökségeként konferenciát és ejtőernyős célba ugrós versenyt rendeztünk a U.E.P. tagállamai részére.

Az Európai Ejtőernyős Uniónak (UNION EUROPEENNE DES PARACHUTISTES – UEP) jelenleg 11 ország veterán ejtőernyős szervezetei (belga, ciprusi, francia, görög, lengyel, magyar, német, olasz, osztrák, portugál, spanyol) a teljes jogú és egy (cseh) megfigyelő státuszú tagja van, mintegy 50.000 fő tagsággal.

 

A MEBSZ 15 éves évfordulójára, 2006-ban a Honvédelmi Miniszter zászlót adományozott számunkra.

 

 

Nemzetközi részvételünket ejtőernyős bemutató ugrásokra is kiterjesztettük, így tagjaink az EU és a NATO katonai műveletei (EUFOR, KFOR) felkérésre Szarajevóban, és Pristinában is hajtottak végre ugrásokat.

A szegedi tagegyesület a MATASZ-szal közösen évente megrendezte a „Közép-Kelet európai Kupa” versenyét, melyen rendszeresen részt vett 5-7 külföldi csapat.

A MEBSZ egyik legfontosabb feladatának tekintette az elmúlt években is a katonai és polgári ejtőernyőzés múltjának kutatását, hagyományainak ápolását. A kutatás eredményeként a katonai ejtőernyőzés 100 éves centenáriuma alkalmából 2018-ban részben önerőből, részben a Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HIM) támogatásával vándorkiállítás került összeállításra, ami a MEBSZ országos rendezvényein, illetve több közép és felsőfokú tanintézetben került kiállításra. A kutatásban részt vevő hagyományőrző szervezetekkel közösen konferencia került megrendezésre, melyen a rendező szervezeteken túl más civil szervezetek, illetve tanintézeti hallgatók is részt vettek.

Új területként jelent meg a MEBSZ tevékenységében az ifjúság hazafiságra nevelése, a honvédelem eszméjének népszerűsítése. A szolnoki tagegyesület (Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete) szervezésében hét éve minden évben „Ifjúsági Ejtőernyős Öttusa” országos verseny került megrendezésre a helyi katonai szervezetek. A résztvevő csapatok az általános iskolák felső tagozatosai és a középiskolák tanulói közül kerülnek ki. A versenyen általában 15-17 csapat vett részt. A szegedi tagegyesület évek óta részt vesz az iskolák szervezett honvédelmi nevelésében, a nyári táborok szervezésében és lebonyolításában. A felsoroltak mellett a MEBSZ különböző tagegyesületei aktívan részt vállaltak honvédelmi táborok, nyári táborok, illetve honvédelmi járőrversenyek szervezésében és lebonyolításában. A szövetség nem titkolt célja ez irányú tevékenységével az ifjúság hazafiságra nevelése, a honvédelem eszméje iránti elköteleződése mellett a pályaorientáció és az ejtőernyőzés népszerűsítése.
A MEBSZ érdekében végzett munka elismeréséhez 2013-ban ejtőernyős emlékérem kitüntetést alapítottunk, amelyek bronz, ezüst és arany fokozatként adományozhatóak.

Tevékenységünk:
Megemlékezések: a magyar katonai és polgári ejtőernyőzés jeles és tragikus eseményeiről, bajtársakról. Hősök Napján, Halottak Napján, a II. Világháború ejtőernyős vonatkozású harcainak, eseményeinek helyszínén (Fiumei úti temető, Farkasréti temető, Letkés, Kéthely, Isaszeg, Pápa, Veszprém, Hajdúsámson, Gödöllő).
Bajtársi összejövetelek: rendszeresen klubnapokon, szervezett szakmai és szabadidős rendezvényeken és Országos Ejtőernyős Találkozón.
Gondoskodás:
Elesett és elhunyt polgári és katonai ejtőernyősök, valamint katonai/hadi sírok koszorúzása és megemlékezések,
Ejtőernyős Bajtársainkért Alapítvány látogatja és vezetőségi döntések alapján, a lehetőségek szerint anyagilag is támogatja az idős és rászoruló bajtársakat.
Könyveink:
Legendák és titkok katonái – A mélységi felderítés története (Szerzői közösség, 2012, Zrínyi Kiadó)
Levegőből harcba – A magyar katonai ejtőernyőzés története és változó feladatrendszere (Dr. Boda József – Dr. Ruszin Romulusz, 2012, Zrínyi Kiadó)
Ejtőernyősök- Leventék, sorkötelesek és sportolók, A polgári ejtőernyőzés története Magyarországon (Dr. Boda József, 2015, Zrínyi Kiadó)
A magyarejtőernyőzés 100 éve – 100 years of Hungarianparachuting (Boldizsár Gábor – Gáll Gábor – Novák Béla, 2018, Zrínyi Kiadó)
Tevékenységünk a sport, verseny, ifjúságnevelés területén:
• MEBSZ-MATASZ Kupa Nemzetközi Ejtőernyős Verseny,
• Nemzetközi Ejtőernyős Négy-tusa verseny,
• Hüse Károly és Gyulai György Ejtőernyős Verseny,Ejtőernyős Honvédelmi Járőrversenyek,
• „Ejtőernyős Honvédelmi Öttusa” országos verseny,
• Előadások, bemutatók, gyakorlati foglalkozások iskolákban, táborokban.