Alapítvány

SZJA Adó 1% felajánlása
Ejtőernyős Bajtársainkért Alapítvány részére

Kérjük tagjainkat és támogatóinkat, hogy 1%-os felajánlásaikat
erre az adószámra tegyék meg:

Ejtőernyős Bajtársainkért Alapítvány
Adószáma: 18065358-1-13

Köszönjük!

Összefogás a rászoruló ejtőernyős bajtársainkért

EJTŐERNYŐS BAJTÁRSAINKÉRT ALAPÍTVÁNY

Kedves Bajtársak, Hölgyeim és Uraim,
Az Ejtőernyős Bajtársainkért létrehozott alapítvány immár 1994-óta teljesíti azokat a célokat, amelyeket alapítóik létrehozásakor kitűztek:

– segíti önhibájukon kívül nehéz helyzetbe jutott bajtársainkat.
– haláleset bekövetkezésekor anyagi támogatást nyújt a közvetlen hozzátartozóknak.

Az Alapítvány bevétele kizárólag a személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásából illetve személyi adományokból tevődik össze. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a befolyt pénzösszeg felhasználásáról a területi elnökök javaslata alapján a kuratórium dönt a fenti elvek messzemenő betartásával.

Ejtőernyős Bajtársainkért Alapítvány – alapító okirata

SZJA Adó 1% felajánlása

Ejtőernyős Bajtársainkért Alapítvány részére

Kérjük tagjainkat és támogatóinkat, hogy 1%-os felajánlásaikat
erre az adószámra tegyék meg!

Ejtőernyős Bajtársainkért Alapítvány
Adószáma: 18065358-1-13

Köszönjük!