Megszépülőben a Jutaspusztai emlékmű és környezete

A Jutas-pusztán állított emlékmű és környezetének felújítása.

Tisztelt Olvasó!

Aki 8 – 10 éve járt itt Jutas-pusztán, bizony jelentős változást tapasztalhat. Megújult az emlékmű és környezete. Az időjárás sajnos komoly befolyást tett a fára a fő és kereszttartókra egyaránt. Egyesületünk, Veterán Repülők és Ejtőernyősök Veszprémi Egyesülete döntött így és folytattuk az állagmegőrzést, a renoválást. Megtaláltuk a lehetőséget, hogy miként őrizzük meg a jövő generációinak M Nagy József faszobrász alkotását.
Először a Veszprém Megyei Jogú Város önkormányzatától kapott összeget fordítottuk a függőleges és a kereszttartók csiszolására, átfestésére. Később az emlékmű alapját és környezetét tudtuk a Barabás Kft-től kapott kővel borítani, majd a MH BHK –parancsnokai Vokla János ezredes és Oszlánszki Béla ezredes úrtól továbbá a Corvin alapítványtól kaptunk segítséget és sikerült a lépcsőt kivitelezni, amit a hódmezővásárhelyi katonák készítettek el. Sor került a kereszttartók cserjére. Köszönet a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt vezérigazgatójának és az általa vezetett részvénytársaság munkatársainak, akiktől a kereszttartó fákat kaptuk. Itt sem szabad elfelejteni, hogy az alkotó M Nagy József faszobrász nevét megemlítsük, hiszen a kapott tartókat ő faragta újra és helyezte el, miután a régieket eltávolította. Erre az anyagi keretet a Honvédelmi Minisztérium biztosította.
Az emlékmű lábánál elhelyezett márványtábla elrepedt, s a cseréjét a BEOSZ-elnökségének, operatív bizottságnak köszönhetjük. A tábla, segítségével újra elkészítették, s a hiányzó feliratot is pótolták. Aki pedig a helyére építette, Wágner László, az egykori Jutas-pusztai Baráti Kör elnöke, s ennek az emlékműnek az ötletgazdája.
Idén készült el a fogadó szint, aminek anyagi költségeit a BEOSZ, -tól, a burkoló és szegélykövet a Barabás Kft-től, szállítást Bús Roland jutaspusztai vállalkozótól térítés nélkül kaptuk. A kivitelezést a szentesi MH II.Rákóczi Ferenc 14. műszaki ezred katonái végezték, Köszönet az elrendelő elöljárónak és a végrehajtóknak.
Amit még megemlítenék, mert korábban nem volt itt az a néhány facsemete, amit szintén a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt-től megkaptunk, telepítettük, de ebben a Zrt dolgozói vállaltak nagyobb szerepet.

Az emlékmű és környezetének jelenlegi állapotához hozzájárultak és ezért köszönet mondunk:
a Honvédelmi Minisztériumnak,
Ovádi Péter képviselő úrnak,
a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének, Hazuzga Károly ny. altábornagy úrnak a Szövetség elnökének,
Vilner Péter ny. ezredes úrnak a Szövetség alelnökének

Ugron Ákos úrnak, a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt vezérigazgatójának,
Barabás Árpád úrnak a Barabás Kft ügyvezetőjének,
Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központ – parancsnokainak
Vokla János ezredes és Oszlánszki Béla ezredes uraknak és az alárendeltségébe tartozó, a kivitelezésben résztvevő katonáknak
M Nagy József faszobrásznak,
Horváth Alajos ny. rep. őrnagy úrnak a Corvin alapítvány elnökének,
Wágner László, az egykori Jutas-pusztai Baráti Kör elnökének,
MH II.Rákóczi Ferenc 14. műszaki ezred katonáinak, akik az alsó fogadószint kialakítását végezték,
A három éves tárolási és a kivitelezés szállítási feladataiban segítséget nyújtó Kurucz Nándor és Bús Roland uraknak!

Veszprém, 2023. március 30.án.

Soós Lajos
VREVE elnök


A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségének nevében köszönjük mindazoknak akik támogatták, részt vettek az emlékhely állagmegóvási és környezetének megújítási munkálataiban. Különösen Soós Lajos ny. alezredes úrnak a VREVE elnökének, aki fáradhatatlan mozgatórugója volt a szervező munkának.

Gáll Gábor
MEBSZ
Kegyeleti Bizottságának elnöke

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*