2023. Hősök napi megemlékezések Kéthely – Keszthely

Szövetségünk hagyományaihoz híven idén is megemlékezett Hősök napján a II. világháborúban hősi halált halt ejtőernyősök sírjainál. Idei megemlékezésünket a kéthelyi temetőben nyugvó Hősi halott ejtőernyős katonák sírjainál kezdtük.

1944 decemberében a zalai olajmezők felé gyorsan előre törő, túlerőben lévő ellenséges erők feltartoztatására a Szent László hadosztály gerincét képező 1. ejtőernyős ezred I. zászlóalját is a térségbe vezényelték. Kiss Zoltán százados parancsnoksága alatt véres csatát vívtak a környék megtartásáért az ejtőernyősök, a harcokban a zászlóalj állományának 40 százalékát elvesztette. Kéthelyen a katolikus temetőben 47! ejtőernyős katona alussza örök álmát. A Magyar ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége 1991-es megalakulásakor elsődleges céljául tűzte ki a hősi halott ejtőernyősök emlékének ápolását így 1992-ben szép sírkert került kialakításra az ejtőernyős katonák nyugvóhelye fölé. Minden sírra kopjafa került, két emlékoszlop közé egy pihenőpad is elhelyezésre került. Két évvel később 1994-ben emléktáblát is állítottak egykori bajtársaik emlékére a harcok még élő túlélői, melyre felkerült az ejtőernyős jelvény kisplasztikája is, amely a bajtársi összetartozást szimbolizálja.
Kéthelyen példa értékűen ápolják az elesettek emlékét, minden évben a Magyar Hősök Emlékünnepe azaz a Hősök napja emlékmisével kezdődik a templomban, majd a katolikus temetőben lévő emlékhelyen a sírokhoz zarándokol a falu apraja és nagyja. Az asszonykórus régi katonadalokkal, az általános iskolások, a Kéthelyi Integrált Szociális otthon lakói versekkel, Molnár Balázs polgármester Úr pedig emlékbeszéddel emlékezik az elesettekről megható ünnepség keretében, amely koszorúzással záródik. A Megemlékezésen minden évben fejet hajt a harcokat irányító Kiss Zoltán százados népes családja.

 

Molnár Balázs, Kéthely polgármestere

Kéthelyi Asszonykórus

Kéthelyi Általános iskolások műsora

Kéthelyi Integrált Szociális Otthon lakója verset mond

A megemlékezők között Kiss Zoltán családja

Dr. Sipos István ny.r. ezredes a MEBSZ alelnöke

Molnár Balázs polgármester Úr és
Oltiné Maczkó Nikolett a Kéthelyi Művelődési Otthon képviselőjének fő hajtása

Kiss Zoltán családjának főhajtása

MEBSZ képviselőinek tiszteletadása

Köszönet illet minden közreműködőt, aki előadásával, munkájával hozzájárult a méltó megemlékezéshez. Köszönjük, a Kéthelyi Általános Iskolának, a Kéthelyi Napsugár Óvodának, a Kéthelyi Integrált Szociális Otthonnak valamint a Kéthelyi Asszonykórusnak a színvonalas műsort, amivel hozzájárultak hogy méltóképpen tisztelegjünk Hőseink emléke előtt.
A rendezvény zökkenőmentes, pontos lebonyolítása nem lenne lehetséges Molnár Balázs polgármester Úr támogatása és Oltiné Maczkó Nikolett lelkiismeretes szervező munkája nélkül melyet már hosszú évek óta végez.

A Kéthelyen súlyosan megsebesült ejtőernyősöket a harcok alatt Keszthelyen a kastélyban létesített hadikorházba szállították át, ahol sajnos már többeken nem lehetett segíteni, így a két fejlővést szenvedett ejtőernyős tiszten Ajtay Ferenc és Juhász Andor főhadnagyokon sem, akiket Keszthelyen a Szent Miklós temetőben temettek el több katonájukkal együtt. Így minden évben itt is fejet hajtunk az ejtőernyős hősi halottaink sírjainál.

Több ezer magyar katona nyugszik határainkon belül és kívül jelzett és jeltelen sírokban.
Mindannyiuké egy megtört emberi sors, egy meg nem élt élet.

Mindenkit hazavárták!
A fiatal fiút az édesanyja,
a fiatal férfit a kedvese,
a férjet a felesége,
az édesapát a gyermekei.

Hétköznapi emberek voltak, akik kötelességtudatból vagy kényszerből, de tették a dolgukat és
„megcselekedték” amit megkövetelt a haza!

Hősök voltak!

„Fiatalok! Soha ne felejtsétek,
És mondjátok el, ha ti lesztek vének!
A Szent László hadosztály, el nem bukott,
Mert meg tudott halni, ha győzni nem tudott!”

Felettük már Örökké kék az ég!

 

Kéthelyen készült fotókat Tóth Imre készítette

Gáll Gábor
MEBSZ
Kegyeleti Bizottságának elnöke

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*