A nyolcvanadik évfordulón emlékeztünk 1941.04.12.

1941.04.12. Veszprém Jutaspuszta a 80. évfordulón emlékeztünk

Szövetségünk hagyományaihoz híven idén is megemlékeztünk a nyolcvan évvel ezelőtt
1941. április 12-én történtekről a magyar katonai ejtőernyőzés máig legnagyobb katasztrófájáról.

1941. április 12-én a délvidéki hadműveletek részeként, a magyar királyi honvéd ejtőernyős zászlóalj
első ejtőernyős harci bevetésére indult a Veszprém melletti jutaspusztai repülőtérről.
Az ejtőernyős harccsoport Savoia-Marchetti SM. 75 típusú vezérgépe a felszállás közben
feltehetőleg műszaki hiba miatt lezuhant.

A lezuhant gépben hősi halált haltak:

vitéz Bertalan Árpád ejtőernyős őrnagy

Kelemen Károly repülőszázados pilóta
Bene László repülő főhadnagy pilóta
Petri Károly repülő őrmester rádiós

Döbör János repülő szakaszvezető hajózó szerelő
Horváth Gyula ejtőernyős szakaszvezető
Kerekes Imre ejtőernyős szakaszvezető
Koscsó Lajos ejtőernyős tizedes
Auth Károly ejtőernyős őrvezető
Molnár András ejtőernyős őrvezető
Németh János ejtőernyős őrvezető
Szabó György ejtőernyős őrvezető
Czakó Mihály ejtőernyős honvéd
Fejes József ejtőernyős honvéd
Horváth Mihály ejtőernyős honvéd
Pados Géza ejtőernyős honvéd
Pomázi Imre ejtőernyős honvéd
Radványi Mihály ejtőernyős honvéd
Sándor Sándor ejtőernyős honvéd
Varga Gyula ejtőernyős honvéd

Felettük már örökké kék az ég!
Nyugodjanak békében!

A megemlékezést idén Veszprémben kezdte meg Veszprémi Tagszervezetünk a
Veterán Repülők és Ejtőernyősök Veszprémi Egyesülete
április kilencedikén délelőtt az egykori tragédia helyszínén a jutaspusztai emlékműnél,
melyet M.Nagy József ejtőernyős fafaragó művész készített.

Koszorút helyez el Soós Lajos nyugállományú repülő alezredes
Fotó: Zatkalik András

Fejet hajt az elhunyt Hősök emléke előtt Zatkalik András tanár, újságíró

A MATASZ Veszprém Megyei Egyesületének kegyeleti virágait
Balassa Endre nyugállományú törzszászlós helyezi el
Fotó: Zatkalik András

Szövetségük nevében családommal látogattam el Veszprémbe április 9-én.
Megemlékezésünket az Alsóvárosi temetőben nyugvó Szabó György ejtőernyős őrvezető sírjánál kezdtük.
Az 1941. április 12-én elhunyt ejtőernyős és repülő katonákat a tragédia után három nappal
Veszprémben az Alsóvárosi temetőben helyezték nyugalomra. 1992-ben a Vámosi úti temetőben
létrehoztak egy Hősi parcellát ahová a városból összegyűjtötték a több helyen nyugvó
magyar és német katonákat így az ejtőernyősök hamvait is áttelepítették a szépen kialakított új parcellába.
Az Szabó György ejtőernyős őrvezető hozzátartozói kérésére sírja az eredeti nyugvóhelyén
maradt, az Alsóvárosi temetőben. Egyedül Szabó őrvezetőnek volt kőből készült síremléke,
mely a mai napig is látható. A többiek sírjait egyszerű fa fejfák jelezték.
1941-ben Petri Károly repülő őrmester és Pomázi Imre ejtőernyős hamvait hozzátartozóik
áthelyezték budapesti temetőkbe.

Szabó György ejtőernyős őrvezető sírja megérkezésünkkor

A sír megtisztításában kisfiam is segédkezett

Fejet hajtottunk a hősi halott Szabó György ejtőernyős őrvezető sírjánál

Veszprémi megemlékezésünk második helyszíne a Vámosi úti temetőben lévő
Német – Magyar katonai parcella

 

M.Nagy József ejtőernyős fafaragó művész által készített ejtőernyős emlékműnél
helyeztük el a koszorúnkat

Hősi halált halt ejtőernyős és repülő katonák sírköveire felkötöttük a nemzetiszínű szalagokat

 

 

 

 

 

 

Vámosi úti temető után végül a Jutaspusztai emlékmű felé vettük az irányt.

Kezdésként lecseréltük a megkopott nemzeti színű szalagot

A Jutaspusztai emlékműnél nem csak a hősi halált katonákra emlékezünk, hanem két
túlélőre is, akik súlyos égési sérüléseket szenvedtek, de sikerült kijutniuk a lángtengerből,
Vitéz Bakó István ejtőernyős szakaszvezetőre és
vitéz Székely Sándor ejtőernyős honvédra.
Haláluk után hamvaik végakaratuk szerint az emlékműnél lettek elszórva,
ahol  egykor bajtársaik tűzhalált szenvedtek.

Tiszteletadással zártuk pénteki veszprémi megemlékezéseinket.

 

Április 12-én hétfőn délelőtt a Fiumei úti Nemzeti sírkert 52-es katonai parcellájában
vitéz Bertalan Árpád sírja volt aznapi megemlékezésünk első helyszíne.
Ahol szépen felújított méltó környezetben nyugszanak hazánk jeles katonái.

 

A sírkő megtisztítása a megfakult nemzeti színű szalag lecserélése után
helyeztük el a Szövetség koszorúját

 

Nem sokkal később érkeztek meg Szövetségünk tagjai Dr. Boldizsár Gábor ezredes a MEBSZ elnöke,
Dr. Boda József nyugállományú nb. vezérőrnagy, Dr. Sipos István a Budapesti Tagszervezet elnöke
Kiss Zoltán egykori pápai ejtőernyős százados fia Kiss Bodog Zoltán,
Patuzzi Annamária a Budapesti Tagszervezet volt elnöke kinek édesapja
szintén pápai ejtőernyős volt és Váncza Miklós bajtársunk.
Természetesen a járványügyi előírásokat betartottuk, maszkban egymástól megfelelő távolságot tartva
egyénileg tette tiszteletét mindenki a sírnál.
Mi az Új köztemető más néven Rákoskeresztúri új köztemető vagy Rákoskeresztúri sírkertbe
indultunk a 301-es parcellába Kiss Zoltán egykori ejtőernyős százados emléktáblájához,
kinek nyugvóhelyét mai napig nem tudjuk pontosan. Itt korábban délelőtt jártak már bajtársaink.

 

Tiszteletadás Kiss Zoltán emléktáblájánál

Petri Károly repülő őrmestert hamvait szintén ennek a temetőnek a 72-es parcellájába,
temették át hozzátartozói 1941-ben. A sírhelyről Czigler Klára bajtársnőnk kutatásainak
eredményeként tudunk.

Miután Petri Károly sírjánál is fejet hajtottunk a békásmegyeri temető felé indultunk,
ahol Urbán László ejtőernyős szakaszvezető sírját kerestük fel.
Aki ugyan kijutott az égő gépből, de hosszú hónapokig kezelték a veszprémi
majd a budapesti kórházakban súlyos égési sérüléseit, melynek következtében
egyik kezét nem tudta használni többé. 1995-ben hunyt el így még megélhette,
hogy mindenki megismerhesse a pápai ejtőernyősök igaz történetét.
Melyért Ö maga is sokat tett.

Az Urbán család sírja, ahol Urbán László is nyugszik

 

Bajtársaink a Farkasréti temetőben is megemlékeztek az ott nyugvó
két pilótáról Kelemen Károly századosról és Bene László főhadnagyról.

Bene László főhadnagy sírjánál Dr. Boda József nyugállományú nb. vezérőrnagy
Fotó: Váncza Miklós

Kelemen Károly sírjánál Dr. Sipos István
a Budapesti Tagszervezet jelenlegi elnöke koszorút helyez el
Fotó: Váncza Miklós

Bene László főhadnagy sírjánál Patuzzi Annamária
Fotó: Váncza Miklós

Ha már a temetőben jártak a bajtársak, akkor felkeresték a közelben nyugvó
ejtőernyős halottainkat is, akik bár nem az április 12-ei katasztrófában hunytak el, de ejtőernyősök voltak.

Sáray Bertalan rehabilitált ezredes sírjánál Váncza Miklós
Sáray Bertalannak elévülhetetlen érdemei vannak az egykori magyar királyi honvédségben szolgált katonák rehabilitálásában, mivel tagja volt az 1990-es években a Honvédelmi Minisztérium Rehabilitációs bizottságának. 

Boksay Antal sírjánál Patuzzi Annamária
Fotó: Váncza Miklós

Boksay Antal sírjánál Dr. Boda József nyugállományú nb. vezérőrnagy
Fotó: Váncza Miklós

 

Így emlékeztünk idén a járványhelyzetben ejtőernyős halottainkról.

2021.04.13.

Gáll Gábor
MEBSZ
Kegyeleti Bizottságának elnöke

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*