Szolnok - Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete
 • Elnök: Szabovik Zoltán
 • Elnökhelyettes: Mucsi János
  Titkár: Molnár János
  Tagok: Illés Zoltán, Mádi Sándor

  Szolnok, Táncsics M út 5-7. Postacím: 5001 Szolnok, Pf. 10. Telefon:30/8155725, Fax: 56 515 510; HM Fax: 43 8117 Email: ejtoernyosokszsz@gmail.com Számlaszám: OTP Bank 11745011 – 20410683 Adószám: 18139297-1-16

  Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége
  Szolnoki Tagszervezet története

  A kezdetek, a tagszervezet megalakulása (1991.)  

  A Magyar Veterán Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége országos ejtőernyős találkozót tartott 1991. április 13-án Veszprémben. Vadászi Tibor elnök részletes tájékoztatót tartott a Veterán Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége addigi tevékenységéről és javasolta, hogy e szervezet alakuljon át a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségévé, megnyitva ezzel a kapukat minden korosztály és az ejtőernyős társadalom minden rétege (hivatásos és sorkatona, civil amatőr és sportoló, szimpatizánsok, támogatók) felé. Az országos gyűlés után az ejtőernyőzéshez szorosabban kapcsolódó városokban – Pápa, Pécs, Veszprém, Szentes, Székesfehérvár, Kiskunfélegyháza, Szolnok, Budapest – létrejöttek a helyi szervezetek. A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége, Szolnoki Tagszervezet az 1991-ben elkezdődött szervezőmunka eredményeként alakult meg, az akkori MN 3100 bázisán, egy országos szintű szövetség részeként. A tagszervezet tagságának zöme továbbra is az MH 34. Bercsényi László Felderítő-zászlóalj, hivatásos tiszt, tiszthelyettesi állományából szerveződött, míg többen az alakulat volt sorkatonái közül jelentkeztek tagnak.A Tagszervezet magának tekintette a MEBSZ alapszabályát, az Országos Elnökség által ajánlott programokhoz csatlakozva minden évben a Tagszervezet Közgyűlésén elfogadott éves program alapján végezte munkáját.

  Az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete célja

  A hazafiság eszméjére épülő honvédelmi nevelés, az ejtőernyőzés történelmi hagyományainak és emlékeinek ápolása, az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete tagjainak érdekképviselete, érdekvédelme, kegyeleti tevékenység, az ejtőernyős sport népszerűsítése és támogatása. Bajtársi, baráti összejövetelek szervezése, a szabadidő hasznos eltöltése Ezen célok elérése érdekében együttműködik más társadalmi szervezetekkel.

  1. Tudományos tevékenység, kutatás.
  2. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
  3. Euro-atlanti integráció elősegítése.
  4. Ejtőernyős sporttevékenység segítése és folytatása.
  5. Kulturális örökség megóvása, hagyományőrzés.

  Tagszervezetből Szervezet (2007-)  

  A 2007 tavaszán a Tagszervezet Közgyűlése elfogadta önálló Alapszabályunkat. Megnevezésünk MEBSZ Szolnoki Szervezet lett.

  Tagjaink elismerésre méltó sikereket értek el a hazai és a nemzetközi ejtőernyős versenyeken, valamint a kultúra és a közélet egyéb területein is. A Szervezet vezetősége továbbra is folyamatosan figyelemmel kísérte (kiségi) a tagság előmenetelét, az évente megalkotott és elfogadott elismerési tervnek megfelelően, javaslatunkra, a MH Kelet-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság felterjesztésével állami és nemzeti ünnepeinken többen részesültek kitüntetésben, elismerésben, ezen kívül számos tag részesült szociális segélyben.

  A tagság életkor szerinti összetétele széles skálán mozog, mintegy 4 generációból tevődik össze. Ez által teljesül legjobban a MEBSZ megalakításakor megfogalmazott alapelv, azaz minden korosztály és az ejtőernyős társadalom minden rétege együtt lehessen.A Szervezet éves bevételei a tagdíjakból és különböző felajánlásokból, pályázatokból tevődnek össze, ezáltal folyamatosan biztosítottak működés törvényes pénzügyi feltételei. Az éves közgyűléseinken, a tagság által elfogadott éves gazdálkodási terv folyamatosan biztosítja a a közgyűlés által elfogadott és betervezett programok anyagi fedezetét is. A helyőrségben települt katonai szervezetekkel és parancsnokaikkal folyamatosan jó kapcsolat alakult ki, ami egymás rendezvényeinek látogatásában, valamint a különböző programok szervezésében nyilvánul meg. A jelenlegi tagság, mintegy fele ezek alakulatok hivatásos és szerződéses katonája. Szolnok helyőrségben mi vagyunk az egyedüli társadalmi szervezet, melynek minden a helyőrségben települt katonai szervezettől vannak aktív katona tagjai is.

 • A Szervezet rendszeresen képviselteti magát a Szolnok városi rendezvényeken, melyek színesítik a tervezett programokat, illetve lehetőséget biztosítanak az ejtőernyőzés és Szövetségünk népszerűsítéséhez. (Majális, Gulyásfesztivál).

  Nemzetközi kapcsolataink részeként, Szervezetünk
  2007. óta minden évben részt vesz a németországi Freyungban tartott 3 Ország 2 Napos meneten (DLZT), ahol hat országból mintegy 300 fő vesz részt.

  A MEBSZ 2009. évi soros UEP elnöksége alatt Magyarországon, Szolnok központtal került megrendezésre nyáron a nemzetközi ejtőernyős verseny és ősszel az Európai Ejtőernyős Szövetség közel 100 fős kongresszusa, melyek rendezésében Szervezetünk kiemelkedő feladatot kapott a Szövetségtől. Az UEP által évente megrendezésre kerülő rendezvényeken (kongresszus, ejtőernyős célbaugró verseny) rendszeresen jelen vannak tagjaink.

   

   

   

   

   

  2010-ben sikerült a kor kihívásának megfelelően önálló jogi személlyé válnunk Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete néven, mellyel önállóságunkat, az ejtőernyőzéshez és

   

  Szolnokhoz való kötődésünket kívánjuk kifejezni, mely elveket figyelembe véve alkottuk meg önálló jelképrendszerünket.

   

  A Jász- Nagykun Szolnok Megyei Bíróság 2010. augusztus 03.-i keltezéssel a 2.Kny.60.048/2010/6. számú végzésében 2392 nyilvántartási szám alatt, nyilvántartásba vette az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezetét.